Menu

Alej v krajině, Lány

Jednořadé stromořadí podél rekonstruované polní cesty, která propojuje sousední obce. U hranice pozemku byly jako protierozní opatření vysázeny ovocné odrůdy třešní a domácí druhy listnatých stromů.

Místo
katastr obce Lány, Kladensko
Investor
Státní pozemkový úřad ČR
Spolupráce
Josef Bureš
Realizace
podzim 2016
Podobné projekty