Menu

O mně

Krajinářské vzdělání jsem získala na střední zahradnické škole v Mělníce a na Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě. Po úvodní stavebně-inženýrské praxi už přes dvacet let spolupracuji s krajinářskými a architektonickými ateliéry při tvorbě veřejných prostranství měst a obcí. Pro město Louny vykonávám činnost městského zahradního architekta. Jako autorizovaný krajinářský architekt jsem členem České komory architektů a profesní skupiny České asociace pro krajinářskou architekturu.

Pojďme spolupracovat

Moje práce krajinářského architekta

Plánování krajiny

Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení v oboru krajinářská architektura

Zajištění všech fází projektu od studie až po realizaci vč. inženýrské činnosti

Dendrologické průzkumy
a návrh ošetření dřevin

Plány rozvojové a následné
péče o zeleň

Spolupráce s profesními
specialisty

Záhon v kořenovém prostoru stromů, ulice Kostelní, Praha 7
Stromořadí podél zaniklé cesty ke kapličce, Louny
Smíšený záhon, nábřeží kpt. Jaroše, Praha 7
Nové krajinné a ekologické segmenty, Holedeč
Hřbitov, Škvorec
Masarykovy sady, Louny
Náměstí Brumlovka, Praha 4
Smíšený záhon, ulice Čechova, Praha 7
Střešní terasa BB Centrum, Praha 4
Západní město, Praha 13
Alej v krajině, Lány