Menu

Hřbitov, Škvorec

Plánovaná obnova centrální zelené osy na hřbitově vycházela z nedostatku prostoru k průchodu hřbitovem a také z aktuálního stavu zeravů, které díky své omezené životnosti přestávají na hřbitově plnit estetickou funkci. Návrh ve studii řešil rozsah zásahů ve třech krocích. První z etap, kdy došlo k odstranění zeravů a výsadbě nových stromů, byla realizována, další práce během kterých dojde k přestavbě márnice na sklad, obnova ohradní zdi a doplnění zpevněných ploch obec ještě čeká.

Místo
hřbitov ve Škvorci
Investor
Městys Škvorec
Realizace
2019-2020
Podobné projekty