Menu

Masarykovy sady, Louny

Revitalizace městského parku v meandru řeky Ohře s cílem zvýšení kvality prostoru lounského výstaviště a využití rekreačního potenciálu pro všechny věkové kategorie. Park se rozkládá na obou březích řeky a je propojen lávkou pro pěší. V klidové lužní části je pro návštěvníky připravena naučná stezka „Poznáváme stromy“, která upozorňuje na významné stromy v parku. Hlavní pavilon na výstavišti je po rekonstrukci místem kulturních a společenských akcí, pořádají se zde výstavy, svatební obřady aj. Z terasy kavárny v patře pavilonu se nabízí výhledy na park a říční meandr.

Místo
Meandr řeky Ohře západní směrem od mostu Veslařů, Louny
Investor
Město Louny
Spolupráce
JENA zahradní architektura
Realizace
2018 – 2019
Ocenění
cena veřejnosti v soutěži Park roku 2019
Podobné projekty