Menu

Nové krajinné a ekologické segmenty, Holedeč

Založení nové krajinné struktury formou smíšených porostů stromů, keřů a travino-bylinných ploch. Biokoridor propojuje lesní společenstva a člení velké bloky orné půdy na menší celky. Přispívá tím nejen k migraci živočichů, ale také k ochraně půdy před větrnou erozí. Místo nabízí výhledy na České středohoří a po realizaci nových polních cest je navštěvováno k procházkám a rekreačním aktivitám.

Místo
katastr obce Holedeč, Žatecko
Investor
Státní pozemkový úřad ČR
Realizace
podzim 2017
Ocenění
2. místo v soutěži Žít krajinou, 15. ročník
Podobné projekty