Menu

Stromořadí podél zaniklé cesty ke kapličce, Louny

Kaplička nedaleko nádraží Louny – Předměstí dříve stávala v místě křížení cest. Dnes stojí opuštěná uprostřed pole, když původní cesty ztratily na významu po dokončení silničního obchvatu města. Zvýšení prostupnosti území a rozdělení bloku orné půdy vedlo město k obnově zaniklé cesty se stromořadím a také k založení biokoridoru lučního charakteru podél cesty. Celkem bylo podél cesty vysazeno 106 jabloní, třešní a hrušní v původních starých odrůdách a dalších 20 dubů u lesa a 2 solitérní lípy u kapličky.

Místo
Louny, Předměstí
Investor
Město Louny
Realizace
podzim 2020
Podobné projekty