Menu
Střešní terasa
v Praze 4
Stromořadí podél zaniklé
cesty ke kapličce

Krajina jsou všechna místa kolem nás. A protože lidé mění jejich funkce a hodnoty, je tu krajinářský architekt, který pomáhá uchovat identitu místa a hledat vztah k okolnímu živému světu. To je má práce, Vaše místo a náš společný projekt.

Nové krajinné a ekologické segmenty, Holedeč

Založení nové krajinné struktury formou smíšených porostů stromů, keřů a travino-bylinných ploch. Biokoridor…

Masarykovy sady, Louny

Revitalizace městského parku v meandru řeky Ohře s cílem zvýšení kvality prostoru lounského výstaviště…

Smíšený záhon, ulice Čechova, Praha 7

Záhon ve frekventovaném uličním prostoru je na menších plochách zeleně ve městě…

Více projektů
Stromořadí podél zaniklé cesty ke kapličce, Louny
Smíšený záhon, nábřeží kpt. Jaroše, Praha 7
Nové krajinné a ekologické segmenty, Holedeč
Hřbitov, Škvorec
Masarykovy sady, Louny
Náměstí Brumlovka, Praha 4
Smíšený záhon, ulice Čechova, Praha 7
Střešní terasa BB Centrum, Praha 4
Alej v krajině, Lány
Západní město, Praha 13

Plánování krajiny / Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení v oboru krajinářská architektura / Zajištění všech fází projektu od studie až po realizaci vč. inženýrské činnosti / Dendrologické průzkumy a návrh ošetření dřevin / Plány rozvojové a následné péče o zeleň / Spolupráce s profesními specialisty